Realita? Zamítá se!

Z knihy Play: A Play by Jed McKenna:

POSTAVY:
Moderátorka: Žena po třicítce
Věda: Vážený muž v bílém plášti
Náboženství: Ctihodný pán v kněžském oděvu
Filosofie: Patnáctiletá holka

Začíná na pódiu jako všechny neformální diskuse. Na ručně vyrobené ceduli na stojanu je napsáno: „Dnešní téma: Podstata reality“. Tři pulty s mikrofony, láhvemi s vodou a podobně. FILOSOFIE uprostřed, NÁBOŽENSTVÍ a VĚDA nalevo a napravo. Stranou sedí za stolkem s mikrofonem, vodou a deskami MODERÁTORKA.


MODERÁTORKA
Vítejte u dnešní diskuse o podstatě reality. Zastoupenými pohledy dnes budou Náboženství, Filosofie a Věda. Urychlím představování, abychom se mohli vrhnout rovnou na věc.
(podívá se do desek)
Náboženství zastupuje Jeho Eminence Biskup Anthony Dellacroce s doktorátem z náboženství a předseda katedry náboženských studií na univerzitě.
(srdečný potlesk od publika)
Vědecký úhel pohledu zastupuje Dr. Lionel Gelding, astrofyzik a kvantový fyzik, předsedající katedry aplikovaných věc.
(srdečný pozdrav od publika)
A filosofii bude dnes večer zastupovat Dr. Stanislav Parandovsky, držitel mnoha titulů z různých filosofických disciplín a emeritní profesor…

FILOSOFIE
Ehm, zdravím. Promiňte?

MODERÁTORKA
Vydržte moment, pane doktore. Doktor Parandovsky je také oddaným manželem, otcem čtyř dětí a dědečkem sedmi vnoučat. Pane doktore, přejete si k tomu něco dodat?

FILOSOFIE
Ehm, jo, já totiž, ehm, já nejsem on.

MODERÁTORKA
Vy totiž, ehm, nejste kdo, doktore Paradovsky?

FILOSOFIE
Ano.

MODERÁTORKA
Ano co?

FILOSOFIE
Nejsem doktor Paradovsky.

MODERÁTORKA
Aha. Jak to, že ne?

FILOSOFIE
Doktor Paradovsky mi dal svoji pozvánku a řekl mi, abych…

MODERÁTORKA
To nechápu. Jste členkou katedry filosofie?

FILOSOFIE
Ne, jsem vlastně na druhém stupni střední školy. Jen jsem měla nějaké otázky o nějakých, však víte, věcech, a tak jsem šla za doktorem Paradovskym a on…

MODERÁTORKA
Vy jste teprve ve druháku na střední?

FILOSOFIE
(rychlý spád, mladické tempo)
No, ehm, jo… četla jsem takovou věc od Platóna, toho filosofa, a on říkal, jakože, jak můžeme vědět, jestli tu opravdu stojíme a mluvíme, nebo jestli se nám ve skutečnosti tohle všechno nezdá, a tak jsem nad tím začala přemýšlet a čím víc jsem nad tím přemýšlela, tím méně jsme si byla jistá. Tak jsem se na pár otázek, o kterých jsem si myslela, že jsou jednoduché, zeptala třídní učitelky, ale ona řekla, že dělám chytrou a že s takovými otázkami bych měla jít na univerzitu. Tak jsem šla! Na katedře filosofie jsem se svými otázkami naháněla doktora Paradovského, ale přišlo mi, že se mnou nechce mluvit. A pak mu jeho sekretářka připomněla, že ho čeká tahle diskuse a on mi dal jeho pozvánku a řekl, ať sem přijdu, že prý jsem hrozně otravné děcko a že tohle pro mě bude to pravé místo. Myslela jsem, že budu sedět v hledišti, ale když viděli pozvánku, postavili mě sem.

MODERÁTORKA
No tedy, je to vysoce nestandardní, ale, no… jak se jmenujete?

FILOSOFIE
Penny DeWittová

MODERÁTORKA
(rozhlédne se na obě strany pro posudek, nakonec jen pokrčí rameny)
No tak dobře. Jako určený zástupce Profesora Paradovského, Penny DeWittová.
(slabý potlesk)

VĚDA
No promiňte? Necháte středoškolačku zúčastnit se sankcionované debaty s vedoucími kateder z uznávaných institucí?


MODERÁTORKA
Přesně tak.


NÁBOŽENSTVÍ
To je absurdní! Paradovsky sem místo sebe nemůže poslat někoho jiného jen proto, že mu přijde otravný.

MODERÁTORKA
Tohle je diskuse, pánové. Pokud zničíte její argumenty, nevidím v tom žádný problém.

FILOSOFIE
Ehm, promiňte? Zdravím, já vlastně žádné argumenty nemám.


MODERÁTORKKA
No tak, vidíte? To bude brnkačka, slibuji. Pokračujeme. Pro větší přehlednost budou naši tři účastníci označováni podle příslušných oborů, Náboženství, Filosofie a Věda. Nějaké dotazy? Dobrá, tak začněme. Náboženství, shrňte v krátké větě váš pohled na fotbálek.

NÁBOŽENSTVÍ
Fotbálek?


MODERÁTORKA
(podívá se do poznámek)
Na realitu.

NÁBOŽENSTVÍ
Realitou je, že Bůh je nestvořeným stvořitelem vesmíru a my jsme jeho děti.


MODERÁTORKA
Stejná otázka pro Vědu.

VĚDA
Realitou je, že vesmír ovládají neměnné zákony a pomocí pozorování a použití vědecké metodologie můžeme těmto zákonům porozumět.

MODERÁTORKA
Děkuji. Filosofie?

FILOSOFIE
Ano?


MODERÁTORKA
Jaké je vaše stanovisko? Jaký pohled na realitu budete dnes večer obhajovat?


FILOSOFIE
Aha, no já žádné nemám. Proto jsem naháněla doktora Paradovského. Chtěla jsem mu jen položit nějaké otázky a on mě nazval malým spratkem a, no však víte, poslal mě sem.


MODERÁTORKA
Jste si jistá, že s tímhle chcete pokračovat?

FILOSOFIE
No... ano. Jak už jsem říkala, jen jsem měla nějaké otázky, jako třeba, no, proč tu je něco místo ničeho? Tedy, vypadá to tak jasně, ale...


MODERÁTORKA
V pořádku, Náboženství, proč je tu něco místo ničeho?


NÁBOŽENSTVÍ
Díky Bohu.

(bokem)
Néasi!

MODERÁTORKA

Vědo? Proč je tu něco místo ničeho?


VĚDA
Jak by tu mohlo být nic? To nedává žádný smysl. Realita není nic, je to něco.

(bokem)
Néasi!


FILOSOFIE
Jasan, ale je realita skutečná?


MODERÁTORKA

Dobrá, Vědo, je realita skutečná?


VĚDA
Mně přijde skutečná dost.


MODERÁTORKA
Náboženství, je realita skutečná?


NÁBOŽENSTVÍ
Nerozumím. Co jiného by byla?


MODERÁTORKA
Dobrá. Filosofie?


FILOSOFIE
Jak to ale můžete vědět? Jak si můžu být jistá, že jsem vzhůru? Jak můžeme vědět cokoli?


MODERÁTORKA
Oukydouky. Náboženství, jak si můžeme být čímkoli jistí?


NÁBOŽENSTVÍ
Sděluje nám to Duch Svatý a ozařuje nás Boží jiskra.


FILOSOFIE
To jo, ale počkejte moment...


MODERÁTORKA
Počkejte, až budete na řadě. Vědo? Jak si můžeme být čímkoli jistí?


VĚDA
Vědění dosahujeme důsledným pozorováním, měřením a testováním, studiemi a opakovatelnými experimenty a procesem publikování oponentních posudků.


FILOSOFIE
Ehm, promiňte? Myslím, že jste neporozuměli otázce... nemyslela jsem, proč věříme, ale jak to můžeme vědět?


NÁBOŽENSTVÍ

Když otevřeme svá srdce lásce Krista...


VĚDA
Pro lásku boží! Experiment, měření, posudek! Tak to můžeme vědět.

MODERÁTORKA
Filosofie, stejná otázka pro Vás. Jak si můžeme být čímkoli jistí?


FILOSOFIE
Já nevím, proto se ptám. Vím, že existuji, protože v tom se nemůžu mýlit, ale ve všem ostatním se plést můžu, ne?


NÁBOŽENSTVÍ
(unaveně)

Mladá dámo, na vašem solipsistickém přístupu není nic nového ani zajímavého.


VĚDA
(povýšeně)

S karteziánskou myšlenkou, že existenci vesmíru nelze prokázat, jsme všichni obeznámeni; a mohu Vás ujistit, že tuhle malou hádanku jsme nechali za sebou už hodně dávno.


FILOSOFIE
Paráda! To je super, proto jsem tady. Jak? Jak jste se dostali přes tenhle problém?

VĚDA
No, my jsme, my, no... prosvištěli jsme kolem ní. 


NÁBOŽENSTVÍ
My kolem ní protančili.

VĚDA
Vyhnuli jsme se jí velkým obloukem.


NÁBOŽENSTVÍ
Dali jsme si na ní majzla.


VĚDA
Dělali jsme, že ji nevidíme.


NÁBOŽENSTVÍ
A taky neslyšíme.


VĚDA
Nechali jsme ji v prachu...

NÁBOŽENSTVÍ
... a nikdy se neohlídli zpět.


FILOSOFIE
Ach tak. Asi to nechápu. Kdybyste mi prostě řekli, jak jste vyřešili problém toho, jak si můžeme být čímkoli jistí, mohla bych jít domů. Je to vlastně jediný důvod, proč jsem přišla.


VĚDA
Můžeme Vás ujistit, mladá dámo - a teď mluvím za celou vědeckou obec - všechno je přesně tak, jak se zdá.

NÁBOŽENSTVÍ
Ano, mladá dámo. Věda a náboženství se neshodnou v mnoha věcech, ale v tomto ano. Věci jsou takové, jaké se zdají.

FILOSOFIE
Vážně jsou?

VĚDA 

Vážně, a teď, když máte, pro co jste přišla, loučím se s Vámi. Kšá!

FILOSOFIE
Dobře, díky, tak já půjdu. Ale... promiňte, jak že to bylo? Omlouvám se, měla jsem si to zapsat. Jak víme cokoli? Jak můžu vědět, že se mi to jen nezdá, nebo že nežiju v počítačové simulaci? Jak můžu vědět, že to, čemu říkám realita, není pouhá mnohosmyslová projekce v kině mé mysli?


VĚDA
Námitka!


MODERÁTORKA
Nejste u soudu. Jakou námitku vznášíte?


VĚDA
Tázáno a zodpovězeno!


NÁBOŽENSTVÍ
Dohady!


VĚDA
Hanobení!

NÁBOŽENSTVÍ
Žádám o vyškrtnutí jejích komentářů ze záznamu!

MODERÁTORKA
Žádný záznam, žádný soud. Uveďte prosím přesně vaši námitku.

VĚDA
Tak třeba že je to úplná pitomost. Co vy na to?

MODERÁTORKA
Nic moc.

NÁBOŽENSTVÍ
Neprošla ani základním kurzem filosofie, takže neví, jak byl tento problém vyřešen.

MODERÁTORKA
A proto se nyní ptá! Zeptala se učitelů a ti jí neodpověděli. Potom šla na univerzitu a tam jí taky nedali odpověď. Odpovíte vy? Jak byl vyřešen problém nemožnosti objektivního poznání?

NÁBOŽENSTVÍ
No, jak už to vypadá, tak nebyl…

VĚDA
Ano, zdá se, že je tu taková malá formalita…

MODERÁTORKA
V tom případě je tedy otázkou, zda je věda založena na faktech.

VĚDA
Cože, nezbláznila jste se? Věda není nic než fakta! Tím věda je, fakty. Tady,
(praští rukou do pultu)
tenhle pult je skutečný!
(zvedne ruku do vzduchu)
Tahle ruka je skutečná! Tenhle vzduch, tohle světlo, oči, kterými se díváme, uši, kterými slyšíme, to všechno je skutečné!

NÁBOŽENSTVÍ
Fakta potřebují důkaz. Máte nějaký důkaz?

VĚDA
Prokrista, na čí straně vlastně jste?

NÁBOŽENSTVÍ
Na Kristově.

MODERÁTORKA
Vědo? Odpovězte prosím.

VĚDA
Na co?

MODERÁTORKA
Zdá se, že tvrdíte, že věci jsou tím, čím se zdají být. Můžete to dokázat? Můžete dokázat, no, vlastně cokoli?

VĚDA
Co tím myslíte, dokázat? Je to evidentní!

MODERÁTORKA
Vlastně to tak evidentní nevypadá. Může prosím někdo z vás odpovědět na otázku slečny DeWittové? Je to rozumná otázka a ona byla prozatím velmi zdvořilá. Vy jste, pánové, odborníky ve svých oborech, takže musíte mít nějaké vědomosti, o které se můžete podělit. Náboženství, vy první, jak víte, že se vám všechno jen nezdá?

NÁBOŽENSTVÍ
Člověk má v sobě boží jiskru, a protože v sobě máme to, co je boží, tak v sobě máme to, co je vševědoucí.

FILOSOFIE
Jak ale víte, že Bůh pouze nesní?

NÁBOŽENSTVÍ
Protože potom by to nebyl Bůh, ale blázen.

MODERÁTORKA
Otázkou tedy je, zda Bůh oplývá nějakým věděním.

NÁBOŽENSTVÍ
Samozřejmě, že Bůh oplývá věděním! Je to Bůh, prokrista! Ví všechno.

FILOSOFIE
Ale jak víte, že to ví?

NÁBOŽENSTVÍ
Protože to tvrdí Bible!

FILOSOFIE
Ale jak víte, že Bible říká pravdu?

NÁBOŽENSTVÍ
(rozzuřeně)
Protože je to slovo Boží!

VĚDA
Proboha, nemůžete toho chudáka nechat na pokoji? Copak nevidíte, že jeho argument je asi tak silný jako domeček z karet?

MODERÁTORKA
Tak jo, Vědo, můžete odpovědět na otázku, kterou položila mladá slečna, ať se můžeme pohnout z místa?

VĚDA
Rozhodně. Ať se už tahle debata konečně rozjede správným směrem. Jak zněla otázka?

MODERÁTORKA
Filosofie, zopakujte prosím Vaši otázku.

FILOSOFIE
Věřit můžete čemukoli, ale abyste něco mohli vědět, musí to být pravdivé. Nemůžete vědět něco, co není pravdivé, takže jistý si můžete být jen pravdou.
(rukou ukáže na okolí)
Tohle všechno může být sen, počítačová simulace nebo něco takového, takže má otázka je; Jak můžeme cokoli vědět s jistotou? Například se dívám na pult a vás všechny, kteří, jak se zdá, taky vidíte pult, a proto věřím, že pult existuje, ale jak můžu vědět, že tenhle pult existuje?

VĚDA
Samozřejmě, že si můžete být jistá, že existuje!

FILOSOFIE
Bezva! Jak?

VĚDA
Je to evidentní! Je přímo tady! Jak můžete říct, že není? Díváte se přímo na něj. Opíráte se o něj. Vidíte ho, cítíte ho, můžete na něj zaklepat a uslyšíte ho. Můžete vypláznout ten váš mrňavej jazyk a …

MODERÁTORKA
Dobrá. Filosofie, jak odpovíte?

FILOSOFIE
Na co?

MODERÁTORKA
Na reakci Vědy.

FILOSOFIE
Ale on neřekl, jak to můžu vědět, řekl, proč bych tomu měla věřit. Uvědomuji si, že vjemy jsou velmi přesvědčivé, ale smysly mě mohou klamat. Co chci vědět je, jak můžu vědět. Jak můžu vědět, že cokoli z toho všeho je skutečné?

VĚDA
Mladá dámo, kdybyste byla opravdový filosof, věděla byste, že nic takového jako objektivní vědění neexistuje, pouze podložené subjektivní přesvědčení.

NÁBOŽENSTVÍ
Podložené subjektivní přesvědčení? Oficiální protest! Pokud věda nemůže nic dokázat, pak je to jen systém víry.

VĚDA
Věda není systém víry! Věda je… věda!

NÁBOŽENSTVÍ
Co je na víře špatného? Po tom všem společném hašteření… přijmi mě, bratře!

VĚDA
Fuj!

NÁBOŽENSTVÍ
Nechť je řádně zaznamenáno, že Věda právě přiznala, že je skutečně systémem víry.

VĚDA
Podloženým systémem víry!

NÁBOŽENSTVÍ
Podložená je jen souhlasem. Vaši platnost stvrzují ostatní lidé, ale kdo ověřuje je?

VĚDA
Snažíte se říct, že obecenstvo neexistuje?

NÁBOŽENSTVÍ
Můžete dokázat, že existuje? Že existujete vy?

VĚDA
Chcete říct, že… počkat, co se vlastně snažíte říct?

NÁBOŽENSTVÍ
Chci říct, že věřím v existenci obecenstva.

VĚDA
No, já ale na víru nevěřím.

NÁBOŽENSTVÍ
Je jen vědění a víra. Buď je to jedno, nebo druhé, takže čemu věříte?

VĚDA
Věřím faktům!

NÁBOŽENSTVÍ
Což je víra.

VĚDA
Fakta jsou skutečná, nikoli víra.

NÁBOŽENSTVÍ
Tomu věřte.

VĚDA
Fakta nejsou domněnky!

NÁBOŽENSTVÍ
Čemuž opravdu věříte.

VĚDA
Fakta nepotřebují víru!

NÁBOŽENSTVÍ
V což věříte.

VĚDA
To vím!

NÁBOŽENSTVÍ
Že tomu věříte neznamená, že tomu tak je.

VĚDA
No od Vás to teda sedí! V momentě, kdy věda přijde na kloub otázce smrti, se všechny Vaše kostely změní na Mekáče.

NÁBOŽENSTVÍ
Jakmile se Syn Boží navrátí, všechny vaše laboratoře se promění na veřejné záchodky!

VĚDA
Co je pokřivené, nelze narovnat!

NÁBOŽENSTVÍ
Co tu není, nelze brát v úvahu!


MODERÁTORKA
(zabouchá na stůl jako kladívkem)
Klid! Klid v téhle přátelské diskusi! Prosím Vás, pánové, nechte toho nesmyslného hašteření.

NÁBOŽENSTVÍ
Ale to je to, co děláme.

VĚDA
Jo, to je náš šálek čaje.

NÁBOŽENSTVÍ
Proto nás zvou stále znovu.

VĚDA
I když se nikdy nic nevyřeší.

NÁBOŽENSTVÍ
Proto, že se nikdy nic nevyřeší.

VĚDA
A proto do naší debaty neradi zveme filosofii. Vždycky ji podělá svojí logikou a rozumem.

NÁBOŽENSTVÍ
Jo, podívejte se, jaký zmatek tohle malé děvče nadělalo jedinou snadnou otázkou!
(přiblíží se k Fildě a stoupne si vedle jejího pultu)
Podívej, prcku, máme tu rozjetou fajnovou věc, chápeš? Koukni se támhle.
(ukáže na diváky)
Vidíš snad někoho, kdo má zájem o to, abys sem přišla a narušovala ji?

VĚDA
(přiblíží se k Fildě a stoupne si na opačnou stranu jejího pultu)
Proč dělat vlny? Máme tu systém dvou stran a všichni jsou s ním spokojení. I mozek má dvě hemisféry, chápeš? Žádná třetí půlka není, to je snadná matematika, ne?

NÁBOŽENSTVÍ
Je to primitivní matematika. Církev existuje tisíce let. Má miliony oddaných stoupenců, nádhernou architekturu, přepychové ošacení. Kdo jsi ty? Jen nějaké děcko.

VĚDA
Jenom děcko. Vážně si dovoluješ stát tu a přít se s velikány jako je Newton, Einstein a Hawking?

NÁBOŽENSTVÍ
Bůh tě miluje, zlatíčko. Nechceš mu oplatit stejnou mincí?

VĚDA
Věda je o faktech. Máš snad fakta ráda, nebo ne?

NÁBOŽENSTVÍ
Jednou se budeš chtít dostat do nebe, ne?

VĚDA
Nebo do vesmíru?

NÁBOŽENSTVÍ
Nechceš snad skončit v pekle, že ne?

VĚDA
Nebo zemřít na rakovinu?

NÁBOŽENSTVÍ
Filosofie nedokáže zázraky.

VĚDA
Neumí ani vytvořit vakcíny.

NÁBOŽENSTVÍ
Ani z tebe neudělá světce.

VĚDA
Ani nenasytí celý svět.

NÁBOŽENSTVÍ
Ani ti nepromine tvé hříchy.

VĚDA
A provozování těch zábavných neučiní bezpečnějším.

NÁBOŽENSTVÍ
Do hotelových pokojů nedávají filosofické knížky, že ne?

VĚDA
Na štěpení atomu se neptají filosofie, nebo ano?

NÁBOŽENSTVÍ
Nenecháš se oddat filosofem, viď?

VĚDA
Dítě ti taky nepokřtí, nebo jo?

NÁBOŽENSTVÍ
A pohřeb tvých rodičů asi taky nezařídí.

VĚDA
Dostala filosofie člověka na Měsíc?

NÁBOŽENSTVÍ
Postavila nějaké velkolepé katedrály?

VĚDA
Vyléčila nějakou chorobu?

NÁBOŽENSTVÍ
Zapříčinila aspoň nějaké války?

VĚDA
Vyhrála nějaké války?

NÁBOŽENSTVÍ
(vysokým, zesměšňujícím hlasem)
Nazdárek! Já jsem filosofie! Myslím, tedy jsem!

VĚDA
(vysokým, posměvačným hlasem)
Jó! Ráda nosím sandály a celý den přemýšlím!

OBA DVA NARÁZ
La-di-da-la-di-da.

MODERÁTORKA
Pánové…

VĚDA
Zvládla by filosofie tohle?
(předvádí legrační grimasu)

NÁBOŽENSTVÍ
Nebo tohle?
(předvádí vtipný taneček)

VĚDA
Ne! Filosofie si tu jen tak sedí.

NÁBOŽENSTVÍ
Jako hromádka neštěstí.

VĚDA
Nešťastná hromádka neštěstí.

MODERÁTORKA
(praští rukou do stolu)
Klid v téhle diskusi! Pánové! Prosím Vás! Vraťte se na svá místa.
(vrací se)
Kdyby se z téhle diskuse pořizoval záznam, poslední výměna by byla vyškrtnuta. Kdyby tu byla porota, přikázala bych jim ignorovat ji. Dovolte mi všem připomenout, že Filosofie položila jedinou, velice jednoduchou otázku. Jak můžeme cokoli vědět? Přijde mi to jako opodstatněná otázka a zatím nedostala jedinou odpověď.

NÁBOŽENSTVÍ
(poklepává si na obočí)
Zodpovědět jednoduché otázky může být to nejtěžší. Vím, že Bůh je žijící přítomností v životě každého, ale rozhodně to nemohu dokázat.

VĚDA
(upravuje si vlasy)
Dokážeme vypočítat pí na trilion desetinných míst, ale nemůžeme dokázat že kruh existuje. Dokážeme stvoření vystopovat zpět až k velkému třesku, ale nemůžeme dokázat, že vesmír existuje.

NÁBOŽENSTVÍ
Vidíš, co filosofie způsobila?

VĚDA
Filosofie je mrtvá.

NÁBOŽENSTVÍ
Filosofie je mrtvá!

VĚDA
Moderní filosofie není nic jiného, než ztělesněné selhání univerzitních poradců ve snaze pomoci příchozím prvákům vyhnout se prázdné fasádě intelektuální marnosti.

NÁBOŽENSTVÍ
Celé je to marné!

VĚDA
Jen chytání větru.

FILOSOFIE
Počkat! Já nejsem filosof! Jen pokládám otázky.

NÁBOŽENSTVÍ
Podle tebe jsi jediná na celém světě a my ostatní jsme jen postavy ve tvém snu!

FILOSOFIE
Nic takového jsem přece neřekla! To, že vím, co není skutečné, ještě neznamená, že vím, co je, a to, že nevím, co je skutečné, neznamená, že nepoznám, co není!

NÁBOŽENSTVÍ
Ach ta dětská nevinnost!

FILOSOFIE
(polichoceně)
Ó, děkuji!

MODERÁTORKA
Filosofie, chcete to zopakovat?

FILOSOFIE
No já netvrdím, že jste všichni postavy v mém snu, já se jen ptám, jak si můžu být jistá, že nejste. Chci říct… vždyť je to celkem jasné, ne? Vím, že všichni věří, že všechno je tak, jak se zdá, ale pravda není soutěž v popularitě. A co se reakce na komentář Vědy týče, řekla bych, že vlastně souhlasím.

VĚDA
Cože? Ne, počkat… co? Námitka! Nechci, aby se mnou souhlasila. Tohle je diskuse, má povoleno se mnou souhlasit?

MODERÁTORKA
Já to povolím. Filosofie, s čím přesně souhlasíte?

FILOSOFIE
Že je filosofie mrtvá.

NÁBOŽENSTVÍ
Výborně. Tak to bychom měli. Tahle debata by měla být omezena na vědu a náboženství. Sama přiznává, že filosofie je mrtvá, tak na co ji potřebujeme?

MODERÁTORKA
Filosofie byla pozvána stejně jako vy.

NÁBOŽENSTVÍ
Ale právě sama řekla, že filosofie je mrtvá!

FILOSOFIE
Můžu k tomu něco dodat?

MODERÁTORKA
Do toho, drahoušku.

FILOSOFIE
Důvodem, proč jsem souhlasila s tím, že je filosofie mrtvá, je to, že postrádá pevné základy, a jelikož náboženství i věda obojí závisí na stejně nepravdivých základech jako filosofie…

VĚDA
Námitka!

NÁBOŽENSTVÍ
Připouští se!

MODERÁTORKA
Tohle není soudní proces.

FILOSOFIE
No ale možná by měl být. Postavme realitu před soud. Náboženství má svojí verzi, Věda má svou a mou jedinou verzí je, jak si můžu být jistá, že se mi to nezdá? Že nejsem napojená na počítač nebo něco podobného? Jak si můžu být jistá, že je to skutečné? Jak vůbec můžu vědět, jestli vesmír opravdu existuje? Jak můžu vědět cokoli?

NÁBOŽENSTVÍ
Námitka!

VĚDA
Připouští se!

MODERÁTORKA
Tohle není soud.

NÁBOŽENSTVÍ
Co tu vůbec dělá? Je to jen děcko!


VĚDA
Žádny div, že jí Parandovskej vykopnul.

MODERÁTORKA
Dodržujte pravidla, prosím. Filosofie, chcete dále rozvést argumenty Vědy?

FILOSOFIE
Věda a náboženství stojí na předpokladu, že věci jsou, jak se zdají, ale opravdu jsou? To je férová otázka, ne? Říkáme „je to, jaké to je“, ale opravdu je?

NÁBOŽENSTVÍ
Je co takové?

VĚDA
Co je co?

FILOSOFIE
Je to, jak to je? Je to, jak se zdá?

VĚDA
To je nezpochybnitelné!

FILOSOFIE
Právě teď o tom pochybujeme.

NÁBOŽENSTVÍ
Je to samozřejmé!

FILOSOFIE
Sám jste samozřejmý.

VĚDA
Námitka!

MODERÁTORKA
Tohle není soudní přelí… no dobře, na základě čeho?

VĚDA
Hanobení ctihodných osobností!

NÁBOŽENSTVÍ
Hanobení duchovenstva!

MODERÁTORKA
Zamítnuto.

VĚDA
Podávám žalobu pro zmatečnost!

MODERÁTORKA
Leda ve snu.

FILOSOFIE
Vy dva jste sem nepřišli diskutovat, jen se popichovat. Jste jako starý manželský pár. Manžel s levou hemisférou a manželka s pravou hemisférou. Proto nechcete filosofii při svých diskusích. Filosofie spoléhá na logiku a rozum, které jsou jako váš Kryptonit.

VĚDA
Zkus si sama obhajovat konsensuální realitu, na niž jsme se dohodli, jako by byla skutečná.

NÁBOŽENSTVÍ
Je to vyčerpávající.

FILOSOFIE
Co je to konsensuální realita?

MODERÁTORKA
To znamená, že realita je tím, na čem jsme se shodli, že je, spíše než o čem víme, že je.

FILOSOFIE
Takže to je potom věda konsensuální vědou?

VĚDA
Ne!

NÁBOŽENSTVÍ
Jasně, že je.

FILOSOFIE
A náboženství je konsensuální náboženství?

NÁBOŽENSTVÍ
Ne!

VĚDA
Jasně, že je.

NÁBOŽENSTVÍ
Konsensuální realita je jako bankovky. Nemají žádnou hodnotu, jen všichni věří, že ano. Nemají žádnou skutečnou hodnotu, jen předstíranou hodnotu, což je v pohodě, dokud předstírají všichni.

VĚDA
Nyní čelíme mladé dívce, která není ochotná předstírat; která ukázala na císařovy nové šaty a prohlásila ho za nahého.

NÁBOŽENSTVÍ
Když je svět lež, pochybnost je kacířstvím.

VĚDA
A ten, kdo pochybuje, je kacířem.

FILOSOFIE
Co znamená kacíř?

VĚDA 
Slon v porcelánu.

FILOSOFIE
Ale já jen pokládám otázky.

NÁBOŽENSTVÍ
To úplně stačí.

FILOSOFIE
Přišla jsem sem dnes večer úplně nadšená při myšlence: „Páni! Teď na moje otázky odpoví skuteční odborníci!“ Ale žádní skuteční odborníci neexistují, že ne?

VĚDA
Námitka! Navádění svědka!

FILOSOFIE
Tohle je diskuse!

NÁBOŽENSTVÍ
Nejednoznačně formulovaná otázka!

FILOSOFIE
Jasně jako facka.

VĚDA
To si říká o námitku na základě spekulací!

FILOSOFIE
To si říká o odpověď.

NÁBOŽENSTVÍ
To zavání konečným rozhodnutím!

FILOSOFIE
Ano! Přesně tak! Co je na tom špatného?

VĚDA
Námitka!

MODERÁTORKA
Na základě čeho?

VĚDA
Nedostatečná akademická hodnost!

NÁBOŽENSTVÍ
Nedostatek slušného chování!

VĚDA
Rušivý element!

NÁBOŽENSTVÍ
Porušení protokolu!

VĚDA
Extrémní otravnost!

FILOSOFIE
Já vznáším námitky vůči vám, co vy na to? Vůči vám oběma! „Námitka kvůli nedostatečným podkladům“, ta je skutečná, není? „Mimo možnosti pozorovatele“, co třeba taková námitka? „Domnělá fakta nejsou důkaz“, jak se vám líbí tahle?
(Věda i Náboženství mají oba zavřené oči, prsty si zacpávají uši a hlasitě blábolí, aby nemohli nic slyšet.)
A z toho co jsem viděla, na tom filosofie není o moc lépe.
(Náboženství a Věda přestanou dělat hluk a poslouchají.)
Filosofie je mrtvá a já mám za to, když se nad tím zamyslíte, že je to proto, že tu vlastně není nad čím přemýšlet. Myslím, že jsem, tudíž vím, že jsem, a všechno ostatní je jen hádání. Objektivní vědění není možné. Tak, řekla jsem to! Co je na tom tak těžkého? Proč se toho všichni tolik bojí?

VĚDA
Troufáš si říkat zrovna nám, co je skutečné?

FILOSOFIE
Troufám si pokládat otázky.

NÁBOŽENSTVÍ
No ale my tu nejsme proto, abychom na ně odpověděli.

VĚDA
Přišli jsme diskutovat!

NÁBOŽENSTVÍ
Nemám co dodat.

VĚDA
Případ uzavřen.

MODERÁTORKA
(vstává a naklání se přes pult)
No, Penny DeWittová, zdá se, že vaší odpovědí je žádná odpověď.
Nic jako objektivní poznání neexistuje. Pravdu a vědění můžeme prohlašovat, ale nikdy je nemůžeme vlastnit, takže žijeme v imaginárním světě a předstíráme, že ne. Jste s tím spokojená?

FILOSOFIE
Ano, protože je to pravda.

MODERÁTORKA
Závěrečné komentáře. Vědo?

VĚDA
Je pravda, že pravda není normou, kterou může být věda posuzována. Ano, uznávám, i když tu stojím ve světle, nemohu prokázat, že světlo existuje, ani čas nebo prostor, a vlastně ani hmota. Pravda ale není cílem vědy. Tím je vypořádat se s tím, s čím můžeme, jak nejlépe to dovedeme a stavět na tom, abychom nás všechny dostali do budoucnosti.
(odchází)

MODERÁTORKA
Závěrečný komentář. Náboženství?

NÁBOŽENSTVÍ
Nic z toho, co tu dnes bylo vyřčeno, ani trochu neotřese mými názory. Naopak, má jistota v Boží lásku a dobrotu se ještě prohloubila. Náboženství je srdečný a vnitřní dar víry a žádné vědecké tvrzení, ani vychytralost filosofie ve mně nemohou uhasit to, co ozařuje mé nejniternější bytí. Náboženství je světlem vedoucím miliardy životů, čím temnějším se život stává, tím jasněji víra září. Děkuji za Vaši dnešní účast, slečno DeWittová. Věřím, že pokud nenajdete odpovědi, naleznete alespoň mír.
(odchází)

MODERÁTORKA
Závěrečný komentář. Filosofie?

FILOSOFIE
Věci jsou, jaké jsou, říká se, ale jsou opravdu? Skutečně něco existuje? Je tu něco? Existuje nic? Je nula číslo? Jsem motýlem snícím o tom, že je dívkou padající do králičí nory? To nikdy nezjistím, ale teď vím, že to nikdy nezjistím, a uvědomění, že nic nevím, možná něčím je.
(odchází)

MODERÁTORKA
(třískne rukou do pultu)
Diskuse odročena!

světla zhasínají

5 komentářů:

 1. Jéj, nový článok, super, lebo zrovna dnes som doprečítala celý blog :)
  Toto bol ten najdlhší vtip, ktorý som kedy čítala (mne je totiž v poslednej dobe nejak podozrivo veselo :)
  Ale ten záver bol dojemný...
  Díky!
  veverička

  OdpovědětSmazat
 2. Tiež ďakujem. Hlavne za tieto Jedove preklady. Myslím, že naraziť na Jedove knihy je ako atómová bomba pre človeka... Som slepec a pokydal som si topánky hnojom a začínam si smrdieť a uvedomovať, že som vlastne slepý... Vďaka za všetko.

  Koborhán

  OdpovědětSmazat
 3. Zacinam si toho Jeda oblibovat, vyborny...

  OdpovědětSmazat